GLOBAL RESOURCES GROUP KORECEN

HOME > 홍보센터 > 새소식


 
작성일 : 20-08-04 13:17
주주확정기준일 및 주식명의개서 정지 공고
 글쓴이 : 코리센
조회 : 2,519  

            

            주주확정기준일 주식명의개서 정지 공고


 

상법 354 당사 정관에 의거 임시주주총회 개최를 위하여 2020 8 19 현재 주주명부에


기재되어 있는 주주에게 의결권을 부여하며, 권리주주확정을 위해2020820일부터 821


까지 주식의 명의개서, 질권의 등록 변경과 말소, 신탁재산의 표시 말소 주주명부의


재사항변경을 정지함을 공고합니다.

                                                      202084


                                       ()코리센 대표이사 오석언 (직인생략) 
 
 


패밀리사이트